Projekt Stanowiska UKNF w sprawie wykorzystywania mediów społecznościowych

314
Najpopularniejsze media społecznościowe
J2T Trade

Obecnie jednym z podstawowych kanałów komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a odbiorcami ich usług, są media społecznościowe. Przyczyną takiej sytuacji jest biznesowa transformacja cyfrowa wielu organizacji, polegająca na digitalizacji oraz coraz szerszym wykorzystywaniu możliwości jakie ona daje. Wśród wspomnianych możliwości, na podkreślenie zasługuje zdolność docierania przy pomocy mediów społecznościowych do szerszej grupy odbiorców, w porównaniu z tradycyjnym modelem działania, bazującym na wykorzystaniu sieci fizycznych punktów sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Ponadto, czynnikiem równolegle wpływającym na popularność tego rodzaju komunikacji jest również coraz większy stopień cyfryzacji społeczeństwa, powszechny dostęp do Internetu oraz rozwój e-commerce i social commerce. Za korzystaniem z takiej formy komunikacji przemawia także fakt, że odbiorcy są zorientowani na szybkie i efektywne zdobywanie informacji oraz realizowanie swoich potrzeb, bez konieczności odwiedzania stacjonarnych punktów obsługi.

W reakcji na coraz częstsze wykorzystywanie social mediów w działalności prowadzonej przez instytucje finansowe, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował we wtorek 24 lipca Projekt Stanowiska dotyczący wykorzystywania mediów społecznościowych przez podmioty nadzorowane oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach. Odnosi się on w szczególności do udostępniania informacji o usługach i produktach oferowanych przez te instytucje.

Podstawowe informacje

Dokument obejmuje najbardziej charakterystyczne, w opinii UKNF, zagadnienia związane z wykorzystywaniem mediów społecznościowych, w tym posługiwanie się wyspecjalizowanymi agencjami oraz influencerami. Stanowisko – jak wskazano – dotyczy także takich zagadnień jak archiwizacja aktywności w social mediach, cyberbezpieczeństwo czy rola compliance.

FP Markets

Celem publikacji Urzędu jest przedstawienie jednolitych, czytelnych i spójnych zasad wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe, co dodatkowo pozwoli ograniczyć materializację ryzyka prawnego lub ryzyka reputacyjnego. Poza wyjaśnieniami w zakresie sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Projekt Stanowiska zawiera również praktyczne przykłady odnoszące się do typowych sytuacji wykorzystywania social mediów.

UKNF zauważył, że działalność w mediach społecznościowych może kreować ryzyka prawne i reputacyjne. Co więcej, prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków zwiększa się w szczególności w sytuacji dużej aktywności w mediach społecznościowych osób zatrudnionych w podmiocie nadzorowanym.

Projekt Stanowiska zostanie poddany publicznym konsultacjom rynkowym, a zebrane uwagi zostaną omówione w trakcie specjalnych spotkań, w celu umożliwienia wprowadzenia ich do treści Stanowiska.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.