Podstawy korelacji surowcowych w tradingu

475
J2T Trade

Jak doskonale wiemy, globalny rynek kapitałowy składa się z wielu rynków finansowych, które zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – wzajemnie od siebie zależą. Nie jest to ani trochę zaskakujące, że we współczesnym świecie zmiana cen jednych, bardzo istotnych aktywów, wpływa na kurs drugich. Oczywiście w danym okresie takie oddziaływanie może ulegać zmianie, lecz nie da się zaprzeczyć, że ono istnieje. A to oznacza, że można wykorzystywać je w tradingu.

Z tego powodu strategie uwzględniające korelacje rynkowe i międzyrynkowe zyskały dość dużą popularność jako metody dokonywania transakcji na rynkach o dużej płynności i niskich kosztach transakcyjnych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż nie wymagają użycia tradycyjnych wskaźników analizy technicznej. Wiele osób twierdzi, że dostrzeganie takich korelacji daje im ewidentną przewagę w handlu, zwłaszcza jeśli mowa o tradingu długoterminowym.

Najczęściej traderzy zwracają jednak uwagę na korelacje międzyrynkowe oraz te występujące na rynku walutowym. Co natomiast z surowcami? Przecież między metalami wydobywanymi w podobnych częściach świata czy zbożami uprawianymi w tych samych regionach muszą występować pewne zależności, prawda? W końcu na ich produkcję wpływają w zasadzie identyczne czynniki. Jakie zatem mamy podstawowe korelacje na rynku surowcowym? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia jak w ogóle działają korelacje.

Korelacja – co to znaczy? Korelacja ujemna między dwoma instrumentami finansowymi

Korelacje to silne zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Dla przykładu, w przypadku rynku walutowego skorelowane mogą być pary walutowe. Na podstawie korelacji inwestor jest w stanie określić, czy między dwoma walorami są jakieś współzależności, a jeśli tak, to jaki mają charakter. Dane instrumenty finansowe w danym czasie mogą poruszać się w tym samym kierunku lub w kierunku przeciwnym. Jeśli natomiast ich ruchy są w danym ujęciu czasowym zupełnie niezależne, nie ma mowy o występowaniu korelacji.

FP Markets

Współczynnik korelacji Pearsona

Stopień i kierunek korelacji wyraża się za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Oscyluje on w przedziale od -1 do 1, gdzie wartości -1 oraz 1 oznaczają silną, odpowiednio ujemną i dodatnią zależność. Idealna dodatnia korelacja dwóch instrumentów wynosi +1, natomiast doskonała korelacja ujemna -1. Jak można się domyślić tak wysoki stopień współzależności jest niemal nieosiągalny. Natomiast współczynnik korelacji wynoszący 0 opisuje sytuację, gdy nie będzie można odczytać żadnej zależności.

Korelacja ma charakter dodatni, gdy badane instrumenty finansowe poruszają się w tym samym kierunku. Jeśli wartość korelacji jest bliska jedności, ich ceny będą poruszały się w bardzo podobny sposób. Natomiast w przypadku korelacji ujemnej dane walory poruszają się w absolutnie przeciwnym kierunku, ale ich wykresy kształtem są do siebie podobne.

Kiedy występują silne korelacje?

Powszechnie zakłada się, iż naprawdę silna korelacja dodatnia wtedy, kiedy wynik znajduje się w przedziale od 0,9 do 1. Z kolei bardzo silna korelacja ujemna ma miejsce, kiedy wynik znajduje się w przedziale od -0,9 do -1. Tak skrajne wyniki nie zdarzają się jednak często.

Należy przy tym pamiętać, że ze względu na to iż ważne są w nim nie tylko średnie wartości danego instrumentu, ale także jego bieżąca wartość, współczynnik korelacji Pearsona jest bardzo wrażliwy na skrajne obserwacje. Oznacza to, że w zależności od przyjętego okresu badawczego, wartość tego współczynnika może zmieniać swoją wartość a w niektórych przypadkach nawet obierać przeciwny niż do tej pory kierunek.

Czas więc przejść do korelacji na rynku surowcowym. Zacznijmy od najpopularniejszej z nich, czyli:

Złoto i srebro Złoto i srebro

Nie jest żadną tajemnicą, że rynki dwóch najpopularniejszych metali szlachetnych są ze sobą mocno skorelowane. W tym przypadku to złoto jest dominującym rynkiem, dzięki czemu ten kruszec mocno wpływa na ceny srebra. W ciągu minionych 30 lat średni współczynnik korelacji między tymi surowcami wyniósł 0.73. Zdarzały się jednak lata, gdzie jego wartość przekraczała nawet 0.82, co czyni złoto i srebro najbardziej skorelowanymi aktywami spośród popularnych w tradingu surowców.

W efekcie, należy mieć świadomość, że złoto jest bardziej płynne, co przekłada się na nieco niższy poziom zmienności w przypadku tego metalu szlachetnego. Srebro natomiast podlega większym wahaniom cen. Nierzadko zdarza się więc sytuacja, w której kurs złota wzrósł o 1%, natomiast cena srebra w tym samym czasie poszybowała w górę o około 1,4%.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zazwyczaj korelacja ta wykazuje słabość w okresach kryzysów gospodarczych. Wtedy z reguły siła nabywcza pieniądza spada, obniżeniu ulegają stopy procentowe, sytuacja na giełdach papierów wartościowych staje się niestabilna, co sprawia, że ludzie zaczynają kupować złoto w celu ochrony kapitału, dzięki czemu jego kurs rośnie. Srebro może wtedy nie wygenerować podobnego ruchu wzrostowego, ponieważ w pierwszej kolejności jest ono towarem przemysłowym i popyt na nie w danym momencie po prostu spada.

Pozostałe korelacje surowcowe, na które warto zwrócić uwagę Sztabki złota, srebra, miedzi i platyny

Warto zwrócić jeszcze uwagę na dwie inne korelacje, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zaskakujące. Pierwszą z nich jest srebro i miedź, a drugą – miedź i platyna. Silna korelacja srebra i miedzi, wynosząca w ostatniej dekadzie średnie 0.75, nie powinna być jednak traktowana jako coś niecodziennego. Warto bowiem zauważyć, że sporą część wydobycia srebra stanowi właśnie eksploatacja rudy miedzi. Bardzo często zawierają one bowiem 1-2% dodatków tego metalu szlachetnego. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, dzięki czemu Polska jest czołowym światowym producentem srebra.

Korelacja między miedzią a platyną jest jeszcze wyższa. W ubiegłej dekadzie wyniosła ona aż 0.81. Okazuje się jednak, że spora część tego niezwykle rzadkiego i cennego metalu szlachetnego jakim jest platyna, także wydobywana jest dzięki eksploatacji rud miedzi, dzięki czemu jej produkcja ściśle wiąże się z tym szerzej dostępnym, popularnym surowcem.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.