Jak działa płynność i zmienność na rynku Forex?

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością na rynku Forex
J2T Trade

Dla tradera, który dopiero stawia swoje pierwsze kroki na rynku kapitałowym, pojęcia takie jak płynność i zmienność mogą wydawać się niejasne. Aby skutecznie zarabiać na rynku Forex, należy nie tylko zrozumieć przedstawione zagadnienia, ale co ważniejsze trzeba nauczyć się wykorzystywać je w codziennym handlu. Zdarza się również tak, że wielu traderów używa tych pojęć jako synonimów, całkowicie myląc ich znaczenia. Zrozumienie, jaką rolę oba czynniki odgrywają przy analizie rynku jest absolutnie kluczowe.

Czym zatem jest płynność, a czym zmienność? Jak te dwa czynniki są ze sobą powiązane na rynku Forex? Jak można je wykorzystać w analizie rynku? Wszystkie te informacje zostaną zaprezentowane poniżej:

Czym jest i jak działa płynność na rynku Forex? Płynność dolara

Termin płynność odnosi się do tego, jak szybko lub łatwo można na rynku coś kupić albo sprzedać. Jest to więc sposób mierzenia głębokości rynku. Przedstawmy teraz prosty przykład odnoszący się do rynku Forex. Załóżmy, że chcemy kupić parę walutową EURUSD po kursie 1.19. Tego typu transakcja wiąże się z jednoczesnym zakupem euro i sprzedażą dolara. Oczywiście my jako traderzy nigdy tego nie dostrzegamy, ponieważ jest to zawarte w pojedynczym zleceniu.

Tutaj pojawia się więc kolejne pytanie – jak szybko jeden z operatorów rynku, czyli załóżmy nasz broker, jest w stanie wypełnić to określone zlecenie? Niewątpliwą zaletą rynku Forex jest fakt, że jest to najbardziej płynny rynek na świecie – a para walutowa EURUSD to najbardziej płynna para świata – i realizacja zleceń odbywa się niemal natychmiastowo. W praktyce skutkuje to tym, że możemy zarówno kupować, jak i sprzedawać określone walory, nie martwiąc się tak naprawdę o płynność, przynajmniej do pewnego poziomu wielkości zleceń.

FP Markets

W efekcie waluta cechująca się płynnością to taka, którą można szybko zamienić na inny walor. To oznacza, że na płynnym rynku zawsze jest dużo sprzedających oraz kupujących i dlatego spread powinien być na nim minimalny.

Czym jest i jak działa zmienność na rynku Forex? Zmienność dolara

Jak szybko zmienia się cena określonego instrumentu? Odpowiedź na to pytanie stanowi właśnie poziom zmienności. To nic innego, jak tempo, w którym cena rynkowa zmienia się w określonej jednostce czasu. Jeżeli chodzi o największe wahania, to niewątpliwie na rynku walutowym mają one miejsce podczas publikacji ważnych danych makroekonomicznych, takich jak choćby popularne nonfarm payrolls (NFP) -i zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, czy decyzja o zmianie stóp procentowych, którą podejmuje bank centralny odpowiedzialny za politykę monetarną dotyczącą danej waluty.

Związek między płynnością a zmiennością na rynku Forex

Mała płynność -> duża zmienność

Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, że płynność i zmienność są ze sobą powiązane i jedna zależność może oddziaływać na drugą. Jeżeli handlujemy na rynku Forex już przez nieco dłuższy okres, to na pewno zaobserwowaliśmy pewne momenty, w których dochodzi do wzrostu zmienności. Zazwyczaj są to sytuacje, gdy na świecie pojawia się jakaś ważna wiadomość, która z reguły jakiegoś zewnętrznego wydarzenia spoza rynku i wpływa na postrzeganie danej waluty. Ewentualnie, jak już zostało wspomniane dochodzi do publikacji kluczowych dla danej waluty danych. Kupujący i sprzedający znikają wtedy z rynku i dana para walutowa na rynku Forex zmienia się z płynnej w zmienną. Potrzeba po prostu mniejszego wolumenu, aby poruszyć ceną i wyraźnie popchnąć rynek w jedną ze stron – w górę bądź w dół.

Duża płynność -> mała zmienność

Analogicznie, na rynku o dużej płynności nie dochodzi do nagłych, ekstremalnych skoków cen. Wynika to z faktu, że zakup i sprzedaż danej waluty realizowane są błyskawicznie, po pożądanych cenach przez obie strony transakcji, dzięki czemu spread jest bardzo niski.

Wykorzystanie płynności i zmienności przy analizie rynku

Duża płynność – wzrost skuteczności analizy technicznej

Zrozumienie takich zagadnień, jak płynność czy zmienność bywa bardzo przydatne w analizie technicznej. W jaki sposób? Otóż, im większą płynnością cechuje się dana para walutowa, tym bardziej wiarygodnie mogą być jej techniczne aspekty, które dostrzegliśmy w naszej analizie. Każda transakcja, jaka się na nim dokonuje jest przecież czyjąś opinią. To, co “steruje” określonymi walorami, to przekonania, jakie budują się wśród inwestorów i traderów. Każdy tak naprawdę opowiada się po jednej ze stron i decyduje, czy jego zdaniem cena podąży w górę, czy w dół. Im silniejsze przekonanie, tym bardziej pewny i godny zaufania może być wynik. Jeżeli przełożymy to na realny handel, wnioski mogą nasunąć się same.

Duża zmienność – problem z szumem spekulacyjnym

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt, że zmienność może oddziaływać na wiarygodność analizy. Im jest większa, tym więcej na rynku pojawia się szumu spekulacyjnego. Jeżeli w swoim tradingu wykorzystujemy dla przykładu maksimum i minimum świecy, która powstała na bardzo dużej zmienności (i jakiekolwiek inne wskaźniki, które uwzględniają te dane), należy zachować ostrożność. Co gorsza, jest również prawdopodobne, że ceny u poszczególnych brokerów mogą się nieco różnić, podczas gwałtownych zmian, przez co może się tak zdarzyć, że podczas takiego nagłego ruchu cena osiągnie nasz poziom Stop Loss i zamknie nam pozycję, choć u innego brokera ekstremum świecy nie osiągnęło tej wartości, tylko minimalnie niższą/wyższą.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.