Platforma transakcyjna Next Generation

J2T Trade

Dziś zajmiemy się kolejną ciekawą platformą transakcyjną, która od niedawna jest dostępna również w Polsce. Platforma Next Generation jest platformą webową stworzoną z myślą o klientach firmy CMC Markets. Zapewnia dostęp do ponad 10 000 światowych instrumentów, w tym do CFD na indeksy, towary, surowce, pary walutowe oraz akcje.

Najważniejsze funkcje platformy Next Generation

Platforma webowa nie potrzebuje zainstalowania jakiejkolwiek aplikacji na komputerze, wymaga jedynie dostępu do przeglądarki w celu zalogowania się do konta. Dodatkowo Next Generation zawiera aplikację mobilną, która jest w pełni kompatybilna z systemem iOS oraz Android. Platforma zapewnia dostęp do 80 wskaźników analizy technicznej i narzędzi do oznaczania istotnych poziomów na wykresie.

Skaner Formacji

To co może wzbudzić wielkie zainteresowanie traderów to fakt, że Next Generation posiada wmontowany skaner formacji linowych oraz świecowych. Narzędzie to można ustawić w taki sposób by automatycznie informowało tradera o pojawiających się okazjach inwestycyjnych na podstawie danego setupu. Spekulant może filtrować określone sygnały, skupiając się na klinach, trójkątach, czy formacjach RGR. Może również wykorzystać narzędzie w celu informowania go o jakichkolwiek sygnałach, które się pojawiły na wykresie cenowym. Wraz z zestawem narzędzi analitycznych, trader otrzymuje możliwość ręcznego ustawienia rozpoznawania formacji, które pozwala mu na identyfikację na dowolnym otwartym wykresie i w dowolnym przedziale czasowym, najbardziej typowych formacji z określaniem punktów docelowych. Po wypełnieniu się formacji, narzędzie generuje na wykresie Obszar Docelowy. Obszar ten utworzony jest z wykorzystaniem klasycznych technik analizy technicznej i wskazuje na potencjalny kierunek ruchu ceny. W 71 % przypadkach na przestrzeni ostatnich siedmiu miesięcy, cena faktycznie osiągnęła poziom Obszaru Docelowego. Przykładowo – skuteczność narzędzia dla indeksów wyniosłaby 81% gdyby dla 100 formacji dla indeksów cena osiągnęła poziom Obszaru Docelowego 81 razy, a ominęła go 19-krotnie. Dodatkowo każda z formacji otrzymuje opis za pomocą gwiazdek. Im więcej gwiazdek się pojawi na danym setupie, tym więcej wskaźników analizy technicznej potwierdza dany kierunek transakcji.

Next Generation
Źródło: CMC Markets

Narzędzia Analizy Technicznej

Stworzony przez CMC Markets platforma Next Generation oferuje wachlarz narzędzi przydatnych do analizy technicznej. Między innymi 10 różnych typów wykresów, w tym najbardziej zaawansowane Renko, Heiken Ashi, czy Kagi. Możliwość dodania ponad 26 wskaźników na wykresie oraz 48 oscylatorów to zdecydowane zalety dla technicznych traderów. Dodatkowo traderzy znajdą historyczne wykresy cenowe sprzed ponad 20 lat, co doskonale pomoże im w określeniu długoterminowych cyklów gospodarczych. Platforma Next Generation daje ogromny wybór interwałów czasowych, od 1 sekundowego aż do 1 miesięcznego. Umieszczanie na wykresie cenowym kilku walorów pozwoli uczestnikom rynku korzystającym z tego narzędzia na porównanie dowolnej ilości instrumentów w celu dostrzeżenia korelacji występujących między nimi. Zaś domyślne układy robocze wykresów mogą być dostosowane tak, by każdy nowo otwarty przez Ciebie wykres zawierał zdefiniowane wcześniej zmiany.

FP Markets

Raporty Morningstar Quantitative Equity Research

Raporty Morningstar Quantitative Equity Research w języku angielskim, obejmują większość dostępnych instrumentów akcyjnych i są aktualizowane z reguły co 24 godziny. Dostęp do nich możesz uzyskać poprzez platformę NextGeneration. Raporty przedstawiają wszystkie aktualne dane fundamentalne wraz z prognozami dla danych akcji. Prognozy przygotowane są na bazie autorskich wyliczeń Morningstar. Analizy będące treścią raportów Morningstar powstają w sposób zautomatyzowany. Do tworzenia prognoz wykorzystywane są systemy metryczne oparte na uniwersalnych zasadach. Treści wygenerowane przez narzędzie nie stanowią porady inwestycyjnej ani zindywidualizowanej analizy. Są one natomiast jasnym i przejrzystym podsumowaniem wpływu najbardziej aktualnych publikacji danych na wartości poszczególnych akcji. Do analizy każdego instrumentu, stosowana jest taka sama metodyka. Dostęp do raportów Morningstar Quantitative Equity Research w języku angielskim, można uzyskać poprzez rozwijalne menu danego instrumentu na platformie.

Wiadomości Reuters i kalendarz

Dostępne na platformie narzędzie Puls Rynku oferuje dostęp do wiadomości Reuters i bieżąco aktualizowanego kalendarium ekonomicznego, który przedstawia najświeższe publikacje wraz z danymi o charakterze makroekonomicznym. Wiadomości publikowane przez Reuters można dowolnie filtrować, w celu wybrania najbardziej interesujących wiadomości. Na podstawie komunikatów ekonomicznych dostarczanych przez agencję Thomson Reuters powstało kalendarium prezentujące na żywo publikacje bieżących informacji ze świata finansów. Każda publikacja zawiera poprzednią oraz prognozowaną wartość, wraz z aktualnym odczytem.

Next Generation
Źródło: CMC Markets

ProgramistaProgramista radzi:

Platforma Next Generation jest niezwykle ciekawą alternatywą do innych popularnych platform transakcyjnych – MetaTrader, cTrader czy Plus500. Każdy z inwestorów ma inne preferencje i wymagania, dlatego przekonaj się sam, która z tych platforma najbardziej Ci odpowiada. Zarejestruj bezpłatne demo.


Realizacja transakcji i typy zleceń

Duża różnorodności typów zleceń zapewnia elastyczność przy planowaniu i przeprowadzaniu transakcji, a proste w obsłudze narzędzia zarządzania ryzykiem możesz w pełni dopasować do swoich potrzeb. Możesz zarządzać ryzykiem poprzez domyślne ustawienie zleceń Stop Loss i Take Profit wyrażonych w punktach lub ustalona wartością.

Zlecenie po cenie rynkowej

Zlecenie po cenie rynkowej służy do otwierania i zamykania transakcji po aktualnej cenie rynkowej. Automatyczna realizacja zleceń oznacza, że dane zlecenie zrealizuje się po następnej możliwej cenie.

Zlecenie Limit i Stop Entry

Zlecenia Limit i Stop Entry służą do otwierania pozycji po określonej cenie i w określonym przedziale czasowym. Zlecenia Limit – kupno używasz chcąc otworzyć pozycję długą (na wzrost) na danym instrumencie po cenie niższej od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Stop Entry – kupno używasz chcąc kupić dany instrument po cenie wyższej od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Limit i Stop Entry mogą, ale nie muszą zrealizować się po wskazanej przez Ciebie cenie. Pozostaje to zależne od ruchów kursów na rynkach i tego, czy cena określona w zleceniu zostanie osiągnięta zanim zlecenie wygaśnie. Zlecenia te nie są gwarantowane i pozostają podatne na luki cenowe.

Zlecenie Stop Loss

Zlecenie Stop Loss pozwala na określenie ceny po której dana pozycja zostanie zamknięta w przypadku zmiany kursu na niekorzyść tradera. Zlecenie Stop Loss używane jest do zamykania pozycji po wcześniej określonej cenie, w celu ograniczenia strat. Jeżeli cena instrumentu osiąga lub przełamuje określony w Zleceniu Stop Loss poziom cenowy, wówczas zlecenie jest realizowane po pierwszej możliwej cenie. Standardowe Zlecenie Stop Loss nie jest gwarantowane, a na jego realizację wpływ mogą mieć luki cenowe.

Zlecenie Stop Loss Kroczący

Zlecenie Stop Loss Kroczący przypomina standardowe Zlecenie Stop Loss z tą różnicą, że przemieszcza się ono w kierunku korzystnym dla tradera, zachowując pewien określony przez Ciebie w zleceniu odstęp od bieżącej ceny rynkowej. Dokładniej, gdy cena danego instrumentu porusza się w korzystnym dla Twojej pozycji kierunku, w podanym przez Ciebie odstępie porusza się również poziom Stop Loss Kroczącego. Gdy jednak rynek odwraca się przeciwko Twojej pozycji, zlecenie Stop Loss Kroczący nie porusza się i pozostaje na ostatnim osiągniętym poziomie. W ten sposób między innymi zabezpiecza zyski na otwartej pozycji.

Zlecenie Take Profit

Zlecenie Take Profit używane jest do definiowania poziomu zysku, na którym spekulant chciałby zamknąć pozycję. System transakcyjny automatycznie zamyka pozycję i zabezpieczy zysk, jeśli cena instrumentu osiągnie poziom określony w Zleceniu Take Profit.

Częściowe zamknięcie otwartych pozycji

W CMC Markets umożliwione jest również zamknięcie części otwartej pozycji. Przykładowo – mając na instrumencie UK 100 4 otwarte pozycje po dwie jednostki każda, można wybrać pozycję i ilość jednostek do zamknięcia. Funkcjonalność ta daje znacznie większą elastyczność i kontrolę nad transakcjami.

Pozycje Klientów CMC

Narzędzie Pozycje Klientów CMC oferuje nie tylko wgląd w dane procentowe o liczbie Klientów, którzy mają otwarte pozycje na kupno i sprzedaż na określonym instrumencie CMC Markets, ale również przedstawia procentową wartość pieniężną tych pozycji (liczba jednostek pomnożoną przez cenę środkową z pierwszego poziomu).Narzędzie Pozycje Klientów CMC dostępne jest zarówno na platformie webowej, jak i w aplikacjach mobilnych. Dzięki temu, że dane o Pozycjach Klientów CMC aktualizowane są co minutę, gwarantuje to bieżący i miarodajny wgląd w statystyki transakcji na danym instrumencie.

Domyślny widok Wszyscy Klienci wyświetla dane o wszystkich Klientach CMC Markets z otwartymi pozycjami na danym instrumencie. W ramach tego widoku spekulant uzyskuje dostęp do statystyk Liczby Klientów oraz Wartości Pozycji. Widok Wszyscy Klienci może zostać zmieniony na widok Najlepsi Klienci, co prezentuje wyłącznie dane o Klientach CMC Markets, na których rachunkach odnotowano zyski w ciągu ostatnich trzech miesięcy (uwzględniając spready i prowizje), z otwartymi pozycjami na danym instrumencie. Dane w tym widoku przedstawiają Klientów, którzy odnotowali ogólną dodatnią stopę zwrotu na rachunku, a nie na danym instrumencie. Interaktywny układ graficzny Pozycji Klientów CMC pozwala na wyświetlenie statystyk oddzielnie lub w widoku łączonym, w celu ułatwienia porównania. Ciemniejszy odcień na grafice przedstawia wszystkich klientów, z kolei jaśniejszy najlepszych klientów.

Next Generation
Źródło: CMC Markets

Obie wartości Pozycji Klientów CMC przedstawione są na podstawie statystyk z godziny 22:00 (czasu w Wielkiej Brytanii) dnia poprzedzającego dzień transakcyjny i wyświetlone są na grafice jako wewnętrzne koło. Najbardziej aktualne dane dla bieżącego dnia transakcyjnego, przedstawione są w formie zewnętrznego koła. Pozwala to wygodnie prześledzić jak publikacje danych rynkowych lub ruchy cenowe danego dnia, wpływały na statystyki określonego instrumentu. Po uruchomieniu narzędzia Pozycje Klientów CMC dla danego rynku, uzyskasz również podgląd innych instrumentów CMC, na których przeprowadzają transakcje Klienci, posiadający aktualnie otwarte pozycje na rynku głównym. Narzędzie Pozycje Klientów CMC dostępne jest dla posiadaczy rachunków rzeczywistych, zarówno na platformie webowej, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Next Generation – podsumowanie

Platforma Next Generation stanowi doskonałe narzędzie dla osób, które pragną mieć dostęp do wielu instrumentów, z jednoczesnym umożliwieniem handlu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych. To ciekawa alternatywa dla osób, które znudziły się już innymi platformami transakcyjnymi i chcą poznać coś nowego. Nie zapominajmy jednak, że sama platforma nie determinuje powodzenia naszych inwestycji. Wiele razy wspominamy, że to tylko narzędzie, które egzekwuje naszą strategię. Cały sukces natomiast zleży tylko od nas.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Programista
Specjalista w zakresie funkcjonowania platform transakcyjnych i oprogramowania tradingowego. Pasjonat rynków finansowych i ich aktywny uczestnik. Zwolennik statystycznego podejścia do rynków, z wyłączeniem ludzkiej ingerencji, dzięki algorytmizacji i automatyzacji procesu transakcyjnego. Autor wielu systemów Expert Advisor, dedykowanych głównie dla scalperów i day-traderów.