Pierwsze ETC zadebiutowało na GPW

Złote sztabki
J2T Trade

Wczoraj na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował pierwszy instrument typu Exchange Traded Commodities (ETC), zapewniający ekspozycję na złoto przechowywane w skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej.

ETC RMAU – podstawowe informacje Sztabka złota

Tak samo jak fundusze ETF, produkty ETC są instrumentami pasywnymi. Różnica polega na nacisku na pełne fizyczne zabezpieczenie w reprezentowanym towarze. Emitentem produktu ETC, który właśnie wszedł na GPW, jest irlandzka firma HANetf.

Instrument o nazwie The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) zapewnia inwestorom ekspozycję na fizyczne złoto i jest w pełni zabezpieczony kruszcem przechowywanym w skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej w walijskim Llantrisant.

HANetf podkreśla, że złoto stanowiące zabezpieczenie ETC RMAU to sztabki London Bullion Market Association (LBMA) o kategorii Good Delivery, pozyskiwane w ramach programu gwarantującego ich legalność i etyczność pochodzenia. Jest to pierwszy instrument, który powstał we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską.

FP Markets

Co ciekawe, duża część złota stanowiącego zabezpieczenie ETC RMAU, to złoto ze zweryfikowanego recyklingu. Pod tym względem to jedyny taki ETC dostępny obecnie na rynku. Firma na starcie otrzymała 170 milionów dolarów finansowania od Quintet Private Bank, aby pozyskiwać złoto z używanych smartfonów i laptopów.

Dodatkowo kruszec pochodzi z regionów wolnych od konfliktów. Tu warto nadmienić, że po wybuchu wojny na Ukrainie firma zaprzestała pozyskiwania złota z Rosji i wymieniła 60 posiadanych rosyjskich sztabek.

Ile kosztuje ETC RMAU notowany na GPW?

Instrument ten znajdziemy pod symbolem “ETCGLDRMAU”. Handel nim będzie odbywał się na takich samych zasadach, jak handel akcjami. Obowiązują te same godziny sesji i różne typy zleceń. Warto dodać, że inwestowanie w ETC RMAU będzie dostępne nie tylko poprzez zwykły rachunek inwestycyjny, ale również za pomocą kont IKE i IKZE.

Fizycznym zabezpieczeniem ETC RMAU jest 446 080,623 uncji złota (13,87 tony) o wartości 843,8 miliona dolarów. Pojedynczy ETC reprezentuje 0,01 uncji trojańskiej złota, a jego koszt to w tej chwili to 79.60 PLN. Oczywiście notowania instrumentu podlegają wahaniom wraz ze zmianami kursu złota.

Wykres ETC RMAU

Instrument notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest zabezpieczony walutowo, co oznacza, że jest on notowany w polskiej walucie, a stopa zwrotu z inwestycji będzie wypadkową aktualnej ceny złota na giełdzie i kursu dolara. Z kolei całkowity roczny koszt zarządzania (Total Expense Ratio) ETC RMAU to 0,22%.

 

Czy ETC RMAU można wymienić na fizyczne złoto?

ETC RMAU, w przeciwieństwie do większości giełdowych funduszy, ma umożliwiać inwestorom otrzymanie fizycznego kruszcu.

Po wcześniejszym kontakcie z emitentem i pokryciu dodatkowych kosztów administracyjnych (do 600 euro) posiadacz ETC RMAU o wartości minimum 20 000 dolarów może wymienić swoje instrumenty na monety bulionowe Britannia (pakiet 10 sztuk) i Suwereny (pakiet 25 sztuk) oraz sztabki złota o różnej wadze.

Członkini zarządu GPW o ETC RMAU

Jak podkreśliła Izabela Olszewska, członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW koncentruje się na zwiększaniu dostępu do pasywnych instrumentów inwestycyjnych o relatywnie niewielkich opłatach za zarządzanie.

Według Izabeli Olszewskiej “ETC pełnią taką funkcję, uzupełniając ofertę o aktywa, na które nie można uzyskać ekspozycji za pomocą ETF-ów z uwagi na ograniczenia regulacyjne dotyczące tych funduszy”.

Izabela Olszewska dodała, iż bardzo cieszy się, że pozyskano “emitenta pierwszego na GPW instrumentu typu ETC, który na dodatek oparty jest na bardzo lubianym wśród polskich inwestorów aktywie”.

Czym wyróżniają się ETC?

Exchange Traded Commodities (ETC) to najczęściej instrumenty pasywne, które działaniem przypominają fundusze ETF, jednak są tworzone i oferowane jako instrumenty dłużne najczęściej z pełnym zabezpieczeniem fizycznym. Podobnie jak fundusze ETF, ETC mają otwartą strukturę, przejrzysty proces wyznaczania kursu i niskie opłaty.

Kluczowa różnica dotyczy struktury prawnej – instrumenty ETC są klasyfikowane jako instrumenty dłużne, a nie fundusze inwestycyjne. Z powodu braku jednolitych regulacji w Unii Europejskiej w ramach konwencji rynkowej wykształciły się zwyczajowe zasady funkcjonowania tych instrumentów.

Podobnie jak w przypadku funduszy ETF, dla instrumentów ETC występuje zwykle niezależny depozytariusz odpowiedzialny za przechowywanie aktywów bazowych i sprawowanie nad nimi kontroli.

Takie rozwiązanie służy ograniczeniu ryzyka emitenta, gdyż prawa inwestorów są często w pełni zabezpieczone fizycznymi aktywami przechowywanymi przez takiego zewnętrznego depozytariusza.

Ponadto proces tworzenia i umarzania instrumentów ETC ściśle odzwierciedla zasady obowiązujące w odniesieniu do funduszy ETF. W większości przypadków instrumenty ETC netto można wygenerować dopiero po nabyciu instrumentu bazowego.

Dodatkowo, obrót instrumentami ETC odbywa się przy udziale animatorów rynku, którzy czuwają nad tym, by giełdowy kurs ETC odpowiadał wartości aktywów przechowywanych w depozycie.

Na jakie aktywa ETC oferują ekspozycję? Grafika prezentująca towary, którymi handluje się na rynku surowcowym

ETC stanowią zatem alternatywną klasę instrumentów, oferującą ekspozycję na ciągle rosnącą paletę surowców i indeksów surowcowych, takich jak energia, metale szlachetne, soft commodities (takich jak pszenica, kawa, cukier, kakao) oraz produkty rolne. Ich popularność szybko rośnie na świecie.

Na giełdzie ETC dostępne są dla każdego inwestora indywidualnego posiadającego standardowy rachunek inwestycyjny.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.