Najlepsze instrumenty dla swing traderów

Grafika prezentująca globalny rynek Forex
J2T Trade

Jak doskonale wiadomo, inwestowanie polega na pomnażaniu swojego kapitału przy jak najniższym poziomie ryzyka jego utraty. Sprawa jest zatem prosta – aby móc generować zyski, musimy godzić się z zagrożeniem, że możemy osiągnąć stratę. W kolejnym kroku kwestia ta robi się jednak znacznie bardziej skomplikowana.

Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że takie metody handlu, jak day trading, swing trading czy scalping oferują spekulantom znacznie wyższą potencjalną stopę zwrotu – zwłaszcza, jeśli decydują się oni na handel kontraktami CFD, z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Spośród tych trzech systemów to swing trading uchodzi za najmniej ryzykowną metodę handlu, który jednocześnie nadal potrafi spełnić oczekiwania spekulantów mających apetyt na wysokie zyski.

Jednocześnie w przypadku tej strategii bardzo istotny jest wybór głównego instrumentu inwestycyjnego, na którym będziemy handlować. Które walory sprawdzają się tutaj najlepiej? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia czym charakteryzuje się swing trading:

FP Markets

Swing trading – co to? Trader analizujący w głowie wykresy

Swing trading to strategia inwestycyjna polegająca na utrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, ale krócej niż parę tygodni.

Z perspektywy horyzontu czasowego, swing trading znajduje się pomiędzy day tradingiem a tradingiem pozycyjnym, co oznacza, że w grę wchodzą tutaj zarówno krótko- jak i średnioterminowe ruchy cen. Strategie swing tradingowe zazwyczaj bazują na analizie technicznej.

Swing trading vs day trading i scalping

Swing trading zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim temu, że wciąż potrafi on zapewnić utalentowanym traderom ponadprzeciętnie wysoką stopę zwrotu, ale jednocześnie nie wymaga on od nich śledzenia i analizowania kursu na wykresie całymi dniami, w wyczekiwaniu na najmniejszą zmianę cen – jak ma to miejsce w przypadku scalpingu i day tradingu.

Ponadto, w przypadku swing tradingu – jako że horyzont inwestycyjny jest tutaj dłuższy niż w przypadku dwóch wyżej wymienionych metod handlu krótkoterminowego – poziom ryzyka inwestycyjnego jest nieco niższy.

W końcu pozycji otwieramy mniej, więc istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że danego dnia zaczniemy seryjnie popełniać błędy i przytrafi nam się bardzo kiepska passa, która skutecznie pochłonie zyski mozolnie generowane przez nas tygodniami.

Jak już zostało wspomniane, nie ma żadnych wątpliwości, że bardzo istotną kwestią dla swing tradera jest wybór odpowiedniego instrumentu inwestycyjnego. Ta metoda handlu nie sprawdza się bowiem równie dobrze na wszystkich rynkach, niektóre potrafią zaoferować w tym przypadku możliwość generowania znacznie wyższych zysków.

O jakich konkretnie aktywach inwestycyjnych tutaj mowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przeanalizować instrumenty pod kątem trzech kluczowych aspektów:

Czym charakteryzują się najlepsze instrumenty do swing tradingu? Płynność dolara

Płynność

Termin płynność (lub wolumen) odnosi się do tego, jak szybko lub łatwo można na rynku coś kupić albo sprzedać. Na instrumencie finansowym o dużej płynności nie dochodzi do nagłych, ekstremalnych skoków cen. Wynika to z faktu, że zakup i sprzedaż danej waluty realizowane są błyskawicznie, po pożądanych cenach przez obie strony transakcji.

Co więcej, im większą płynnością cechuje się dany instrument inwestycyjny, tym bardziej wiarygodne mogą być jej techniczne aspekty, które dostrzegliśmy w naszej analizie. Każda transakcja jaka się na nim dokonuje jest przecież czyjąś opinią. To, co “steruje” określonymi walorami, to przekonania jakie budują się wśród inwestorów i spekulantów.

Każdy tak naprawdę opowiada się po jednej ze stron i decyduje, czy jego zdaniem cena podąży w górę, czy w dół. Im silniejsze przekonanie, tym bardziej pewny i godny zaufania może być wynik. Jeżeli przełożymy to na realny handel, wnioski mogą nasunąć się same.

Z tego powodu swing trader powinien koncentrować się na instrumentach finansowych cechujących się jak największą płynnością. O jakich walorach tutaj mowa? W pierwszej kolejności o głównych parach walutowych (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD) – rynek Forex jest bowiem najbardziej płynnym rynkiem świata.

Warto także zwrócić uwagę na najważniejsze na świecie indeksy giełdowe. Mowa tu przede wszystkim o amerykańskich indeksach S&P 500, NASDAQ 100 i Dow Jones Industrial Average, niemieckim DAX 40, francuskim CAC 40, angielskim FTSE 100 japońskim Nikkei 225 czy europejskim EURO STOXX 50.

Zmienność

Zmienność to natomiast tempo, w którym cena rynkowa danego instrumentu finansowego zmienia się w określonej jednostce czasu.

Co bardzo ważne, zmienność może oddziaływać na wiarygodność analizy technicznej. Im jest większa, tym więcej na rynku pojawia się szumu spekulacyjnego. Jeżeli w swoim tradingu wykorzystujemy dla przykładu maksimum i minimum świecy, która powstała na bardzo dużej zmienności (i jakiekolwiek inne wskaźniki, które uwzględniają te dane), należy zachować ostrożność. Zmienność dolara

Jaki poziom zmienności jest zatem wskazany dla swing traderów? Jako, że koncentrują się oni na krótko- i średnioterminowych ruchach cen i jednocześnie zależy im na generowaniu ponadprzeciętnie wysokiej stopy zwrotu, w ich obszarze zainteresowań nie znajdują się instrumenty o niskim poziomie zmienności, na których podczas większości sesji nie dochodzi do żadnych istotnych ruchów, a cena porusza się w bardzo skromnym przedziale.

Z drugiej strony, bardzo zmienne instrumenty finansowe – takie jak kryptowaluty czy akcje spółek wzrostowych o niewielkiej kapitalizacji, także nie są dla nich odpowiednim instrumentem inwestycyjnym, gdyż analiza techniczna w przypadku takich walorów często nie jest zasadna.

Ponadto, warto zauważyć, że swing traderzy handlują z reguły z wykorzystaniem dźwigni finansowej – za pomocą kontraktów CFD lub kontraktów terminowych. Z tego powodu mogą oni generować naprawdę imponujące zyski, nawet gdy na rynku nie dochodzi do ruchów cenowych o ponadprzeciętnie dużym zasięgu. W konsekwencji, idealnie sprawdzą się tutaj główne pary walutowe oraz wyżej wymienione indeksy giełdowe.

Opłaty transakcyjne

Kolejna kwestia, na którą musimy tutaj zwrócić uwagę to opłaty i prowizje, czyli przede wszystkim spready i swapy. Spread w przypadku tradingu na realnym rynku (choćby handlu akcjami lub kontraktami futures) to nic innego, jak różnica między ceną Ask a ceną Bid. Cena Ask to wyższa cena z podanych podczas kwotowania, ta po której zawarte są transakcje kupna.

Analogicznie cena Bid to niższa cena z podanych podczas kwotowania, ta po której zawarte są transakcje sprzedaży. Swap na realnym rynku to natomiast naliczana o północy opłata dzienna wynosząca różnicę stóp procentowych krajów z których pochodzą waluty. Napis "opłaty"

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kontraktów CFD. Tutaj wysokość spreadu znacząco różnią się w zależności od instrumentu inwestycyjnego, ale i od brokera. W końcu to broker, jako market maker, sam wyznacza te wartości na swojej platformie.

Swap na realnym rynku to natomiast naliczana o północy opłata dzienna wynosząca różnicę stóp procentowych krajów z których pochodzą waluty. Na realnym rynku opłaty swapowe dotyczą więc tylko par walutowych.

W przypadku handlu na kontraktach CFD opłaty swapowe pobierane są każdej doby, niezależnie od wybranego przez nas aktywa bazowego. Tutaj także ich wysokość jest wyznaczana przez brokera.

W praktyce, swing traderów – w przeciwieństwie do scalperów, day traderów, ale i inwestorów długoterminowych – równie mocno interesują obie wyżej opisane opłaty. Spread jest istotny, gdyż spekulanci nadal dokonują stosunkowo dużej liczby transakcji. Swap natomiast jest ważny, gdyż zazwyczaj przetrzymują oni pozycje przez kilka dni.

A okazuje się, że u brokerów CFD najniższe spready i swapy z reguły oferowane są na instrumenty o największej płynności – czyli główne pary walutowe.

Podsumowanie

Jak zatem widzimy, gdy jako swing traderzy poszukujemy najlepszych instrumentów finansowych do stosowania przy tej metodzie handlu, powinniśmy brać pod uwagę trzy kluczowe czynniki. Finalnie okazuje się, że prawdopodobnie najlepszym aktywem inwestycyjnym dla swing traderów handlujących z wykorzystaniem dźwigni finansowej są główne pary walutowe. Swing trading

Jeśli jednak handel na rynku Forex nas nie przekonuje i preferujemy instrumenty inwestycyjne związane z rynkiem giełdowym, świetnym rozwiązaniem okaże się również swing trading na najpopularniejszych amerykańskich i europejskich indeksach giełdowych.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.