Jak szukać spółek giełdowych z niedowartościowanymi akcjami?

rosnące zyski z inwestowania w niedowartościowane spółki
J2T Trade

Jak wszyscy wiemy, inwestowanie to niezwykle skomplikowany i wielowarstwowy proces. Co więcej, na rynku funkcjonuje niezliczona ilość strategii, które mają gwarantować skuteczność handlu. Jednak podstawowy podział strategii inwestycyjnych wyróżnia dwa główne nurty: analizę fundamentalną i techniczną. Każda strategia musi bazować na którejś z tych filozofii. Dziś skupimy się na tej mniej docenianej obecnie metodzie, o której rzadziej się obecnie słyszy, co nie zmienia faktu, że ma ona ogromne znaczenie – zwłaszcza gdy mówimy o rynku akcji.

Mowa oczywiście o analizie fundamentalnej, a konkretnie inwestowaniu w wartość. Jak więc szukać spółek giełdowych z niedowartościowanymi akcjami? Na co należy zwrócić uwagę? Przekonamy się poniżej. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia czym w ogóle jest inwestowanie w wartość oraz – co za tym idzie – co kryje się pod pojęciem spółek z niedowartościowanymi akcjami:

Inwestowanie w wartość – co to? Inwestowanie w wartość

Podstawowe zasady

Inwestowanie w wartość zdefiniował Benjamin Graham – światowej sławy inwestor i filozof inwestycyjny – mentor i nauczyciel Warrena Buffetta. Po raz pierwszy to określenie pojawiło się w jego książce zatytułowanej “Inteligentny inwestor”. W tej pozycji Graham rekomendował kupowanie niedowartościowanych akcji spółek. Pod tym pojęciem kryły się spółki o niskich wskaźnikach ceny do wartości księgowej oraz ceny do zysku. Aby inwestowanie w wartość było skuteczne zalecał on również skupienie się na spółkach o stabilnych zyskach, a także relatywnie niskim poziomie zadłużenia. Filozofia tego nurtu pozostaje niezmienna do dziś.

Uważał on także, że kluczem do inwestowania w wartość jest również znajomość spółki. Trzeba więc rozumieć model biznesowy przedsiębiorstwa oraz znać jego mocne i słabe strony. Zwykle powinna to być spółka, które przez długi czas będzie dominująca w swoim sektorze. Dzięki temu nawet duże przeceny na rynkach w krótkim okresie nie skłonią nas do sprzedaży akcji. Co więcej, przedsiębiorstwo powinno wytwarzać produkty, które są potrzebne lub pożądane oraz należeć do silnego sektora, który nie zostanie wyparty przez nowe technologie.

FP Markets

Dodatkowo, zakładał on również, że w portfolio nie powinniśmy mieć więcej niż kilka spółek. Może się to wydawać sprzeczne z zasadą dywersyfikacji, lecz dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco śledzić wiadomości o nich oraz obserwować ich wyniki finansowe, a najlepiej nawet całych branż, w których działają.

Cechy niezbędne do skutecznego inwestowania w wartość

Inwestowanie w wartość bezdyskusyjnie jest zatem specyficzną sztuką, która wymaga ciężkiej pracy. Jak zostało wspomniane powyżej, wymusza ona na inwestorze podejmowanie konkretnych działań. Poniżej znajdują się konkretne cechy, które należy posiadać, aby skutecznie inwestować w zgodzie z tą strategią:

  • Zdolność do samodzielnego myślenia
  • Gotowość do ciężkiej, żmudnej pracy
  • Unikanie spekulacji
  • Cierpliwość
  • Konsekwentność w działaniu
  • Dalekowzroczne podejście do inwestowania
  • Poświęcanie dużej dawki uwagi prognozom makroekonomicznym.

Jakie spółki są niedowartościowane?

W wyszukiwaniu spółek z niedowartościowanymi akcjami najważniejsza jest oczywiście aktualna cena jednostkowa akcji. To na niej będziemy się koncentrować. Otóż, musi ona znajdować się poniżej ich rzeczywistej wartości. Jednak próba jej określenia zawsze wiąże się z pewnym błędem, należy więc zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Sam Benjamin Graham kupował spółki za maksymalnie ⅔ ich wartości – uważał bowiem, że dopiero wtedy są one naprawdę niedowartościowane. Inwestowanie w wartość zakłada więc, iż w dłuższym okresie cena wróci do poziomu jej rzeczywistej wartości.

Gdzie szukać danych umożliwiających ocenę rzeczywistej wartości spółki?

Jak zatem określić czy akcje danej spółki są obecnie niedowartościowane? Otóż, najważniejszym źródłem informacji w tym zakresie są raporty okresowe zawierające trzy główne elementy: rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz bilans. Zmiany wyników najlepiej analizować w relacji rok do roku, co wyklucza wpływ efektów sezonowych.

Rachunek zysków i strat

W rachunku zysków i strat warto przyjrzeć się przychodom ze sprzedaży oraz kolejnym istotnym poziomom rachunku, czyli kosztom ogólnym i zarządu, zyskowi operacyjnemu, kosztom finansowym i wreszcie zyskowi netto.

Bilans

Bilans pokazuje wartość księgową spółki i jest jednym z kluczowych elementów sprawozdania finansowego. Składa się z dwóch części: aktywów – tego, co firma posiada; i pasywów – środków finansujących aktywa. Warto obserwować takie wartości, jak suma bilansowa, struktura bilansowa (relacje aktywów trwałych do aktywów obrotowych oraz kapitałów własnych do zobowiązań), relacja zobowiązań do należności z tytułu dostaw i usług. Należy mieć na oku zmiany poszczególnych pozycji.

Rachunek przepływów pieniężnych

W rachunku przepływów pieniężnych wyróżnia się ich trzy rodzaje. Pierwsze to przepływy z działalności operacyjnej, które wynikają z podstawowej działalności spółki, a więc wpływów pieniężnych ze sprzedaży, zapłaty za materiały, wypłaty wynagrodzeń, etc. Oczywiście dodatnie saldo jest tutaj pozytywną informacją. Przepływy z działalności inwestycyjnej wynikają ze sprzedaży lub nabycia składników trwałych, takich jak choćby maszyn czy budynków. Ostatni rodzaj to przepływy z działalności finansowej, które wynikają z obrotu kapitałem, czyli takich działań jak emisja akcji, zaciągnięcie kredytu, spłata kredytu.

Jak więc szukać spółek z niedowartościowanymi akcjami? Obliczanie wyceny spółki na podstawie raportów finansowychzywistej wartości

Oceniając czy akcje danej spółki są niedowartościowane, warto w pierwszej kolejności posłużyć się podstawowymi wskaźnikami, takimi jak cena akcji do wartości księgowej (C/WK) – wartość księgowa akcji to kapitał własny spółki podzielony przez liczbę akcji; cena akcji do zysku na jedną akcję (C/Z) czy nawet wskaźnikiem wartości przedsiębiorstwa podzielonym przez EBITDA, czyli zyski operacyjne powiększone o amortyzację. Ponadto, najlepiej jest, gdy wszystkie wskaźniki wyliczamy na podstawie prognozowanych, a nie historycznych wyników – wówczas najlepiej spełniają swoją rolę.

Jak zatem widzimy, wyszukiwanie spółek z niedowartościowanymi akcjami jest dość skomplikowanym i wielowymiarowym oraz czasochłonnym zadaniem. Na szczęście, nie musimy wszystkich działań wykonywać “na piechotę”. Okazuje się bowiem, że podstawowe wskaźniki (dotyczące historycznych wyników, bazujące na ostatnim opublikowanym raporcie finansowym spółki), takie jak cena akcji do wartości księgowej czy cena akcji do zysku na jedną akcję, są powszechnie dostępne w sieci – w przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, znajdziemy je nawet na oficjalnej stronie GPW. Co więcej, nawet w obecnej sytuacji wskaźnik C/WK akcji wielu spółek nie przekracza zakładanej przez Benjamina Grahama wartości ⅔ .

Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chcemy bazować na zasadach inwestowania w wartość, to w następnym kroku powinniśmy dokonać analizy fundamentalnej spółki pod względem innych wspomnianych aspektów, takich jak cena akcji do zysku na jedną akcję, wartość przedsiębiorstwa (aktywa spółki pomniejszone o pasywa) podzieloną przez EBIDTA, to czy spółka generuje stabilne zyski, poziom zadłużenia spółki czy sytuacja spółki w stosunku do jej całego sektora na giełdzie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.