Investeko S.A. – wzrost przychodów oraz zysku EBITDA w III kwartale 2023 roku

biznesmen trzymający pieniądze

• Niemal 5 mln zł skonsolidowanych przychodów za 9 miesięcy 2023 roku
• Dodatnia EBITDA za III kwartał 2023
• Kontynuacja projektów unijnych

investekoZa okres 9 miesięcy 2023 roku Investeko S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 4.836 tys. zł, co oznacza spadek o 35% w porównaniu z przychodami za 9 miesięcy 2022 roku. Głównymi źródłami przychodów spółki są recykling tworzyw sztucznych, ekspertyzy środowiskowe i inżynieria środowiskowa oraz usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska świadczone na rzecz zarządców nieruchomości wielkopowierzchniowych o funkcji handlowo-biurowej. Spadek przychodów wynikał z faktu czasowego wyłączenia instalacji spalania odpadów w Świętochłowicach. Ten przestój jest związany z budową nowej instalacji w ramach projektu plasticLIFEcycle. Wynik EBITDA za 3 kwartały 2023 roku wyniósł 548 tys. zł. Jednocześnie zwraca uwagę relatywnie mocny bilans spółki, a w szczególności pozycje aktywów trwałych i kapitałów własnych. Investeko na dzień 30 września 2023 roku wykazywało ponad 19 milionów złotych aktywów trwałych i prawie 8 milionów kapitałów własnych. Długofalowa inwestycja w tworzenie aktywów trwałych pozwala łatwiej znosić okresy dekoniunktury.

W III kwartale 2023 roku Spółka kontynuowała realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy to LIFE Archiclima, z budżetem wynoszącym 2,3 miliona euro i finansowanym w 95% przez wspomniane podmioty. Celem projektu jest wdrożenie nowej usługi ARCHICLIMA polegającej na budowaniu efektywnych ekonomicznie i środowiskowo systemów podniesienia odporności na zmiany klimatu w wielkopowierzchniowych obiektach budowlanych takich jak centra handlowe, lotniska, etc. Drugi to inwestycyjny projekt plasticLIFEcycle, w ramach którego Spółka wybuduje referencyjną instalację recyklingu tworzyw sztucznych, opartą o wypracowaną w Centrum Badawczo Rozwojowym Investeko autorską technologię PLC. Budżet tego projektu wynosi ponad 3,8 miliona euro i również jest finansowany w 95% przez podmioty publiczne.

Investeko prowadzi działalność w sektorze ochrony środowiska, oferując kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowania energetycznego odpadów. Spółka jest notowana na rynku New Connect od 9 lat. Kapitalizacja Spółki wynosi obecnie około 12 milionów złotych.

FP Markets
Trader's Area
Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.