Hossa i Bessa na indeksach w XX i XXI wieku

Hossa i bessa
J2T Trade

Indeks giełdowy jest bardzo popularnym instrumentem. Dla indywidualnego inwestora oferuje on dość dużą zmienność, dlatego świetnie sprawdza się już w tradingu intraday czy nawet w przypadku scalpingu. Odznacza się również łatwą dostępnością, a dzięki kontraktom CFD z zastosowaniem dźwigni finansowej, nie wymaga dużych nakładów kapitału. Z kolei taka możliwość pozwala na osiąganie wysokich zysków w krótkim czasie.

W ujęciu globalnym indeks stosuje się jako wyznacznik koniunktury panującej na rynku, sygnalizuje on również jaka jest obecnie sytuacja gospodarcza w danym kraju. Na ich podstawie możemy zaobserwować trend na danej giełdzie, zarówno tymczasowy, jak i w okresie długoterminowym. Do tego służą nam wykresy, na których rysuje się hossa i bessa na poszczególnych indeksach. Warto więc zwrócić uwagę jak historycznie zachowywała się cena najistotniejszych światowych indeksów, kiedy znajdowały się w fazie hossy lub bessy, ile one trwały i jakie miały zasięgi.

Indeks giełdowy – co to jest?

Jest to wartość obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych z jednej lub większej ilości giełd. Najważniejsze zastosowania indeksów wspomniałem we wstępie, należy jeszcze dodać, że są one instrumentami bazowymi dla wielu instrumentów pochodnych.

Do najpopularniejszych indeksów giełdowych należą:

FP Markets
  • S&P 500 – amerykański indeks, w którego skład wchodzi 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na giełdach NYSE oraz NASDAQ
  • NASDAQ 100 – amerykański indeks zawierający 100 największych spółek niefinansowych notowanych na giełdzie NASDAQ
  • DAX – główny indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem. W jego skład wchodzi 30 spółek o największej kapitalizacji notowanych na niemieckiej giełdzie
  • Nikkei 225 – najważniejszy indeks giełdowy Azji, główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio. Skupia 225 największych spółek niemieckiej giełdy
  • FTSE 100 – brytyjski indeks, w którego skład wchodzi 100 spółek o największej kapitalizacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie największe znaczenie ma indeks WIG20, zawierający 20 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na polskiej giełdzie.

Hossa i bessa na S&P 500

Najpierw przedstawimy jak historycznie kształtowały się ceny na indeksie najsilniej wpływającym na globalną gospodarkę, czyli S&P 500. Pierwszą silną Hossę mogliśmy zaobserwować już w minionym wieku. 11 października 1990 roku miało miejsce apogeum recesji gospodarczej i rynek osiągnął dołek, cena wtedy kształtowała się na poziomie 294,51, następnie systematycznie rosła przez prawie 10 lat. Dopiero 24 marca 2000 roku Hossa osiągnęła szczyt, cena wyniosła 1552,87. Oznacza to, że podczas wspomnianej dekady indeks zanotował wzrost w wysokości 1258,36 pipsów, co przekłada się na wartość procentową w wysokości 427% początkowej ceny! Przebieg Hossy ukazany jest na wykresie poniżej:

^GSPC_YahooFinanceChart - Hossa na S&P 500
Źródło: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/chart

Po osiągnięciu szczytu 24 marca 2000 rynek objęła Bessa. Trend spadkowy trwał aż do 10 października 2002 roku, kiedy cena osiągnęła finalne minimum, na poziomie 768,63. W ciągu tych niecałych 31 miesięcy cena indeksu zmalała o 784,04 pipsów, czyli o 50,5% w stosunku do szczytowej wartości. Jak wyglądał ten ruch, można zobaczyć na poniższym wykresie:

^GSPC_YahooFinanceChart - Bessa na S&P 500
Źródło: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/chart

Następnie rynek wrócił w fazę Hossy. Cena systematycznie rosła do 11 października 2007. Wtedy osiągnęła maksymalną wartość wynoszącą 1576,10. Był to wtedy nowy historyczny szczyt, ponieważ cena przewyższyła wartość z poprzedniej Hossy. Łączny wzrost w ciągu tych pięciu lat i jednego dnia wyniósł 807,47 pipsów, co przekłada się na 105% początkowej ceny. Przebieg tej Hossy można prześledzić na poniższym wykresie:

^GSPC_YahooFinanceChart - Hossa nr 2 na S&P 500
Źródło: https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/chart

W dalszej kolejności rynek ponownie wkroczył w fazę Bessy. Była ona krótsza niż poprzednio, lecz bardziej dotkliwa. Gwałtowny spadek cen trwał aż do 6 marca 2009 roku, wtedy cena osiągnęła najniższe dno XXI wieku. Wytworzyło się ono na poziomie 669,30. Oznacza to, że w niecałe 1,5 roku cena indeksu zanotowała spadek w wysokości 906,8 pipsów, czyli 57,5% w stosunku do najwyższej wartości. Przebieg Bessy na wykresie miesięcznym jest ukazany poniżej:

Bessa na S&P 500

Następnie po raz trzeci rynek objęła Hossa, tym razem najdłuższa w historii, ponieważ ostatni historyczny szczyt rynek osiągnął 20 lutego bieżącego roku. Znajdował się on na poziomie 3396,79, tak więc cena w 10,5 roku wygenerowała rekordowy ruch wzrostowy o wartości 2728,49 pipsów, co przekłada się na 407% początkowej ceny. Przebieg tej niewiarygodnej Hossy na wykresie miesięcznym możemy prześledzić poniżej:

Hossa na S&P 500

Jako, że ostatni szczyt został osiągnięty jedynie 2 tygodnie temu, nie należy wykluczać, iż byki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i Hossa wciąż może trwać.

Hossa i bessa na Nikkei 225

Kolejnym indeksem giełdowym, który przeanalizujemy pod kątem historycznym jest najważnieszy azjatycki indeks giełdowy Nikkei 225. Hossa trwała nieprzerwanie od listopada 1974, kiedy rynek osiągnął dołek na poziomie 3547,58. Zakończyła się dopiero 29 grudnia 1989 roku, kiedy rynek osiągnął cenę 38 957,44. Był to historyczny szczyt, po dziś dzień indeks nie zbliżył się do tych wartości. Podczas tego 15-letniego ruchu Nikkei 225 zanotował łączny wzrost w wysokości 35 409,86 pipsów, co przekłada się na 998% wartości początkowej! Przebieg Hossy ukazany jest na wykresie poniżej:

^N225_YahooFinanceChart - Hossa na Nikkei 225
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

Następnie rynek objęła dotkliwa i długotrwała bessa. Konsekwentny spadek cen trwał aż do 28 kwietnia 2003 roku. Wtedy rynek osiągnął cenę minimalną na poziomie 7603,76. Tak więc spadek ceny zanotowany przez niecałe 13,5 roku wyniósł 31 353,68, czyli aż 80,5% szczytowej wartości. Jak wyglądał ten ruch, można zaobserwować na poniższym wykresie:

^N225_YahooFinanceChart - Bessa na Nikkei 225
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

W dalszej kolejności miała miejsce Hossa. Krótsza i mniej spektakularna niż poprzednia jednak zaowocowała wzrostem cen do poziomu 18 300,39 osiągniętego 26 lutego 2007 roku, więc zakończyła się 7 dni po Hossie na indeksie S&P 500. Wzrost wygenerowany w niecałe 7 lat wyniósł wartość 10696,63 pipsów, co przekłada się na 141% ceny początkowej. Przebieg tego ruchu można prześledzić na poniższym wykresie:

^N225_YahooFinanceChart - kolejna hossa na Nikkei 225
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

Następnie ponownie rynek objęła Bessa, tym razem krótka, lecz silniejsza niż ostatnia Hossa. Ceny na rynku spadły aż do poziomu 6994,9, a zdarzyło się to 28 października 2008 roku. Była to najniższa wartość zanotowana w XXI wieku. Łącznie spadek wyniósł 11305,49 pipsów, co oznacza wartość procentową w wysokości 61,8% szczytowej wartości. Przebieg Bessy jest ukazany poniżej:

^N225_YahooFinanceChart - kolejna bessa na Nikkei 225
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

Następnie, podobnie jak na indeksie S&P na rynku zapanowała Hossa. Trwała ona niecałe 10 lat i zakończyła się 2 października 2018, kiedy cena na rynku osiągnęła ostatni szczyt, na poziomie 24 448,07. Przekładało się to na wzrost o 17453,17 pipsów, czyli 249,5% ceny początkowej. Przebieg tej Hossy można prześledzić na wykresie poniżej:

^N225_YahooFinanceChart - ponowna hossa na Nikkei 225
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

Od tego czasu rynek znajduje się w okresie konsolidacji, notuje niewielkie zasięgi w porównaniu do historycznych trendów, więc tak naprawdę nie wiadomo czy znajduje się on w fazie Hossy czy Bessy.

Hossa i bessa na indeksie NASDAQ 100

Na indeksie NASDAQ 100 trendy na rynku praktycznie pokrywały się z tymi okresami na S&P 500. Jednak i tak przeanalizujemy go pod kątem historycznym, ponieważ może to być przydatne w kontekście istotnych poziomów wsparć, oporów oraz zasięgów.

Pierwsza Hossa również zaczęła się 11 października 1990 roku, kiedy rynek osiągnął dołek na poziomie 324,30. Szczyt jednak został osiągnięty już 10 marca 2000 roku, więc 2 tygodnie wcześniej. Znajdował się on na poziomie 5132,52 co oznacza, że wzrost wyniósł 4808,22 pipsów. Przekłada się to na procentowy wzrost aż o 1483%! Przebieg Hossy ukazany jest na wykresie poniżej:

^IXIC_YahooFinanceChart - NASDAQ 100 - hossa
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

Następnie rynek wszedł w fazę Bessy. Podobnie jak w wypadku S&P 500 zakończyła się ona 10 października 2002 roku, cena indeksu spadła do poziomu 1108,49. Zatem obniżyła się aż o 4024,03 pipsów, czyli 78,4% szczytowej wartości. Jak wyglądał ten ruch, można prześledzić na poniższym wykresie:

^IXIC_YahooFinanceChart - NASDAQ 100 - bessa
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EN225

W kolejnym okresie znów rynek objęła Hossa. Zakończyła się ona 20 dni później niż na indeksie 500 największych amerykańskich spółek, więc 31 października 2007. Cena na szczycie wyniosła 2242,40, tak więc wzrost był znacznie mniej imponujący niż ten pod koniec XX wieku. Jego wartość to 1133,91 pipsów, co przekłada się na 102%.

Następnie rynek ponownie wkroczył w fazę Bessy. Należy jednak zaznaczyć, że zakończyła się ona znacznie wcześniej niż na indeksie S&P 500 – już 20 listopada 2008 roku. Dołek tym raz znalazł się na poziomie 1017, więc spadek wyniósł 1225,4 pipsy, co dało wartość procentową w wysokości 54,6% ceny szczytowej. Przebieg tej obniżki cen można zaobserwować na poniższym wykresie:

Długotrwała bessa na NASDAQ 100

Ostatnim ruchem na indeksie NASDAQ 100 była długotrwała i silna Hossa. Trwała jeszcze dłużej niż na S&P, zakończyła się również 20 lutego 2020 osiągając najwyższy historyczny szczyt. Znajdował się on na poziomie 9751,18, tak więc łączny zysk wyniósł aż 8734,18 pipsów, co przekłada się na 859%. Przebieg tej historycznej Hossy można prześledzić na wykresie poniżej:

Silna hossa na NASDAQ 100

Sytuacja ma się identycznie, jak na indeksie S&P 500, nie należy wykluczać, iż byki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa, a Hossa wciąż może trwać.

Hossa i bessa na DAX

Pierwsza Hossa rozpoczęła się nieco później niż na amerykańskich indeksach, mianowicie 13 stycznia 1991 roku, cena na dołku wtedy wynosiła 1317,17. Wtedy kurs zaczął rosnąć i trwało to do 7 marca 2000 roku. Szczytowa cena wtedy wyniosła 8136,16. Tak więc łączny wzrost podczas tego ruchu wyniósł 6818,99 pipsów, co przekłada się na wartość procentową w wysokości 518% początkowej ceny. Przebieg Hossy ukazany jest na wykresie poniżej:

^GDAXI_YahooFinanceChart - Hossa na DAX
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EGDAXI

Następnie rynek objęła Bessa. Trwała ona do 12 marca 2003 roku, tego dnia wartość minimalna znalazła się na poziomie 2188,75. Oznaczało to, że ruch spadkowy wyniósł 5947,41 pipsów, czyli 73,1% szczytowej ceny. Jak wyglądał ten ruch, można prześledzić na poniższym wykresie:

^GDAXI_YahooFinanceChart - Bessa na DAX
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EGDAXI

W dalszej kolejności rynek wszedł ponownie w fazę Hossy. Ceny systematycznie podążały w górę do 13 lipca 2007, kiedy osiągnęły wartość szczytową na poziomie 8151,57. Oznaczało to nowy najwyższy historyczny szczyt, sytuacja wyglądała więc podobnie do S&P 500, jednak trend wzrostowy dobiegł końca wcześniej niż na amerykańskich indeksach. Łącznie wygenerował on ruch o wartości 5962,82 pipsów, co daje wartość procentową w wysokości 272%. Przebieg tego ruchu można prześledzić na poniższym wykresie:

^GDAXI_YahooFinanceChart - kolejna hossa na DAX
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EGDAXI

Następnie wystąpił kolejny okres Bessy. Trwał on do 9 marca 2009 roku., kiedy cena minimalna osiągnęła 3588,89. Łącznie spadek wyniósł 4562,68 pipsów, co przełożyło się na 56% szczytowej wartości. Przebieg tej obniżki cen można zaobserwować na poniższym wykresie:

^GDAXI_YahooFinanceChart - kolejna bessa na DAX
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EGDAXI

Ostatnim ruchem była, podobnie jak na amerykańskich wykresach, silna i długotrwała faza Hossy. Historyczny szczyt został osiągnięty 17 lutego 2020 roku, kiedy cena osiągnęła wartość maksymalną 13795,24. Łączny wzrost podczas tego długotrwałego trendu wyniósł więc 10206,35 pipsów, czyli 284% początkowej wartości.

Obecna sytuacja bardzo przypomina tę na amerykańskich indeksach, nie można więc wykluczyć, iż Hossa będzie trwać dalej.

Hossa i bessa na indeksie FTSE 100

FTSE 100 jest ostatnim indeksem bardzo istotnym dla światowej gospodarki. Pierwsza Hossa na brytyjskim indeksie rozpoczęła się już 10 listopada 1987, kiedy cena minimalna wyniosła 1515. Był to najdłuższy historycznie trend, kurs wzrastał aż do 30 grudnia 1999 roku. Wtedy osiągnął szczyt na poziomie 6950,60. Podczas tego ruchu cena podniosła się o 5435,60 pipsów, co przekłada się na 359% początkowego kursu. Przebieg Hossy ukazany jest na wykresie poniżej:

^FTSE_YahooFinanceChart - hossa na FTSE 100
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EFTSE

Następnie miała miejsce pierwsza Bessa. Trwała ona do 12 marca 2003 roku, więc identycznie jak w przypadku DAX. Cena minimalna wtedy wyniosła 3277,50. Łączny spadek wyniósł 3673 pipsy, czyli 53% szczytowej wartości. Jak wyglądał ten ruch, można prześledzić na poniższym wykresie:

^FTSE_YahooFinanceChart - Bessa na FTSE 100
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EFTSE

W dalszej kolejności, na rynku ponownie zapanowała Hossa. Trwała ona do 13 lipca 2007 roku, czyli znów sytuacja identyczna jak na indeksie DAX. Wtedy cena osiągnęła maksimum na poziomie 6755,30, więc jednak poniżej historycznych szczytów. Łączny wzrost podczas tego trendu wyniósł 3477,8 pipsów, co przekłada się na 106%. Przebieg tego ruchu jest widoczny na poniższym wykresie:

^FTSE_YahooFinanceChart - kolejna hossa na FTSE 100
Źródło: https://finance.yahoo.com/chart/%5EFTSE

Następnie rynek po raz drugi objęła Bessa. Zakończyła się 9 marca 2009 roku, czyli to już drugi długoterminowy trend z rzędu o tych samych datach rozpoczęcia i zakończenia co DAX. Cena osiągnęła wtedy minimum na poziomie 3547,80. Łączny spadek wyniósł więc 3207,5, co oznacza wartość procentową w wysokości 47,5%. Przebieg tej obniżki cen można zaobserwować na poniższym wykresie:

Bessa na FTSE 100

Ostatnim ruchem, tak jak na pozostałych indeksach była Hossa. Szczyt osiągnęła jednak wcześniej od innych, ponieważ już 22 maja 2018 roku. Znajdował się on na poziomie 7903,02 i było to historyczne maksimum. Podczas tego ruchu łączny wzrost wyniósł 4355,22 pipsów, co przekłada się na wartość procentową w wysokości 123%. Przebieg tej Hossy można prześledzić na wykresie poniżej:

Hossa na FTSE 100

Od tego czasu rynek znajduje się w okresie konsolidacji, notuje niewielkie zasięgi w porównaniu do historycznych trendów, więc tak naprawdę nie wiadomo czy obecnie panuje Hossa czy Bessa.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.