Zmienność

    1699

    Zmienność rynkowa odnosi się do niepewności i/lub ryzyka związanego z wielkością i szybkością zmian wartości instrumentów finansowych oraz kursów walutowych. Większa zmienność oznacza, że wartość instrumentu może gwałtownie się zmieniać, a ponadto potencjalnie może mieć bardzo duży zasięg tych wahań.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.