Zmiana zatrudnienia

    1955

    Amerykański wskaźnik makroekonomiczny publikowany co miesiąc jako szeroki raport przez Bureau of Labor Statistics obejmujący kwestie dotyczące rynku pracy. Raport składa się z pięciu części: stopy bezrobocia, zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym, długości tygodnia pracy oraz płacy godzinowej. Dla inwestorów najważniejsza jest zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm employment change, non-farm payrolls). Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów non farm payrolls z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.