Zmiana zatrudnienia ADP

    1829

    Wstępny wskaźnik makroekonomiczny publikowany przez ADP, czyli Automatic Data Processing. Wskaźnik informuje o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. Pojawia się dwa dni przed rządowym raportem z rynku pracy.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.