Zlecenie

    1802

    Polecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji na rachunku inwestycyjnym na określonym instrumencie finansowym. Istnieje kilka rodzajów zleceń: zlecenie natychmiastowe kupna, zlecenie natychmiastowe sprzedaży, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, stop loss, take profit oraz trailing stop.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.