Zlecenie z limitem

    1809

    Dokładnie zlecenie z limitem aktywacji, nazywane także zleceniem oczekującym. Zlecenia z limitem aktywacji zostają uaktywnione w momencie, w którym cena danego instrumentu finansowego osiągnie z góry określony, jako limit aktywacji, poziom (czyli cenę uaktywnienia).

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.