Zig Zag

    1996

    Jeden z najprostszych wskaźników analizy technicznej. Zadaniem tego narzędzia jest wyznaczanie kolejnych szczytów i dołków i tym samym wyznaczanie istotnych ruchów cenowych. Kolejne krzywe tworzą się tylko w przypadku wystąpienia ruchu o procentowej wielkości zdefiniowanej wcześniej przez inwestora. Bardziej przydatny do historycznej analizy wykresu niż bieżącego handlu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.