Zasięgi Fibonacciego

    1902

    Narzędzie, które wyznacza zakres potencjalnego ruchu po zakończonej korekcie. W przeciwieństwie do poziomów Fibonacciego bierze pod uwagę poprzedni ruch oraz jego korektę i na tej podstawie wyznacza potencjalne zasięgi kolejnego ruchu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.