Wykres świecowy

    1976

    Bardziej czytelna wersja wykresu słupkowego. Świeca przedstawia te same informacje co słupek – cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Świeca składa się z korpusu oraz knotów, zwanych również cieniami. Biały korpus oznacza wzrost ceny w danym okresie, wówczas dolny kraniec korpusu to cena otwarcia, a górny to cena zamknięcia. W przypadku świecy czarnej, czyli spadkowej, jest odwrotnie, ponadto górny kraniec górnego cienia to cena maksymalna, a dolny kraniec cienia dolnego to cena minimalna.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.