Wykres słupkowy

    1869

    Wykres cenowy przekazujący cztery typy informacji za pomocą kolejno ułożonych słupków, a nie jedną, tak jak wykres liniowy. Wykres słupkowy zawiera cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną danego instrumentu finansowego w określonym interwale. Taki sposób przedstawiania wykresów daje inwestorowi dużo większą ilość informacji, przede wszystkim obrazując rynkową zmienność.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.