Wykres liniowy

    Tworzony jest poprzez połączenie ze sobą kolejnych cen zamknięcia danego instrumentu, w określonym przez użytkownika interwale. Taki sposób tworzenia wykresu zapewnia wyjątkową przejrzystość, a także łatwość jego interpretacji i dostrzeżenia panujących trendów. Jest to najprostsza forma przedstawiania notowań instrumentów finansowych.

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.