Wykres cenowy

    1915

    Podstawa analizy technicznej. Wykres cenowy przedstawia zmiany cen danego instrumentu finansowego. Trzy najpopularniejsze rodzaje wykresów cenowych to wykres liniowy, wykres słupkowy oraz wykres świecowy. Na wykresie liniowym widzimy jedynie cenę zamknięcia (można go zmodyfikować tak, aby widzieć ceny otwarcia, maksymalne lub minimalne, ale zawsze będzie to tylko jeden typ ceny). Wykres cenowy słupkowy oraz świecowy przedstawiają wszystkie cztery ceny z danego okresu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.