Wskaźnik AT

    3008

    Wskaźnik analizy technicznej. Narzędzie mające na celu pomoc w identyfikowaniu stanów rynku bądź sytuacji na konkretnym instrumencie finansowym. Istnieją setki wskaźników AT, które dzielą się na wskaźniki trendu, wskaźniki zmienności, wskaźniki impetu, wskaźniki siły rynku oraz wskaźniki wsparcia i oporu. Wskaźniki analizy technicznej mogą być wykorzystywane zarówno pojedynczo, jak i w zestawach, tworząc mniej lub bardziej skomplikowane systemy transakcyjne.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.