Williams’ Percent Range

    1735

    W skrócie Willims %R. Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez twórcę wielu systemów transakcyjnych – Larrego Williams’a. Wskaźnik podobny w swojej budowie do Oscylatora Stochastycznego. Służy do monitorowania i wychwytywania momentów, w których analizowany instrument finansowy jest przewartościowany lub niedowartościowany. Punktem odniesienia dla wskaźnika Williams’ Percent Range są ceny minimalne z okresu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.