WIG

    2121

    Warszawski Indeks Giełdowy. Najdłużej notowany indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym; publikowany jest od 16 kwietnia 1991 roku. Indeks dochodowy – w jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Wyraża łączną wartość akcji w stosunku do wartości z otwarcia pierwszego notowania – 1000 punktów w dniu 16 kwietnia 1991 roku.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.