Waluta depozytowa

    1766

    W przypadku rachunków inwestycyjnych (rachunków brokerskich czy rachunków maklerskich) waluta depozytowa to waluta, w której prowadzony jest rachunek. W walucie tej przyjmowane są wpłaty oraz rozliczane są transakcje. Warto o tym pamiętać handlując na rynku Forex – przykładowo, zajmując długą pozycję na parze EUR/USD i posiadając rachunek w polskich złotych zajmujemy tak na prawdę dwie pozycje, najpierw kupujemy dolary za złotówki, a następnie euro za dolary.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.