Wachlarz Ganna

    1930

    Narzędzie analizy technicznej stworzone przez W. D. Ganna służące do analizy zmiany cen. Wskaźnik uwzględnia 9 linii trendu, działających jako linie wsparcia i oporu. W swojej budowie wachlarz Ganna podobny jest do bardziej popularnego wachlarza Fiboonacciego. Najważniejszą linią w wachlarzu jest ta nachylona pod kątem 45 stopni.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.