Wachlarz Fibonacciego

    2063

    Narzędzie analizy technicznej oparte o twórczość Fibonacciego wykorzystujące linie trendu. Wskaźnik automatycznie wykreśla kilka linii od początku danej fali (wzrostowej lub spadkowej) o różnym nachyleniu wynikającym ze współczynników Fibo. W ten sposób tworzy się wachlarz Fibonacciego, który wyznacza możliwe poziomy wsparcia i oporu, w zależności od tego, czy kurs znajduje się poniżej czy powyżej wyznaczonych linii.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.