Volume

    1856

    Wolumen. Łączna wartość transakcji na danym instrumencie finansowym w danym okresie czasu lub łączna ilość instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela w danym okresie czasu. Wielkość obrotów jaką osiąga dany instrument finansowy pokazuje stopień zaangażowania inwestorów. Największe wolumeny na rynku akcyjnym osiągają tak zwane blue chipy, czyli spółki z indeksów największych spółek, na rynku walutowy – główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD), a na rynku instrumentów pochodnych – kontrakty futures na główne indeksy.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.