Unemployment claims

    1891

    Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Wskaźnik makroekonomiczny publikowany cotygodniowo w Stanach Zjednoczonych. Informuje o liczbie osób, która po raz pierwszy zgłosiła się po zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia w USA. Wskazania silnie odbiegające od oczekiwań mogą mieć wpływ na notowania dolara amerykańskiego.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.