TRY

    1808

    Kod ISO waluty liry tureckiej, czyli oficjalnej jednostki monetarnej w Turcji oraz na Cyprze Północnym (uznawanym jedynie przez Turcję państwie leżącym na terenie Cypru). Wyłącznym emitentem liry tureckiej jest Centralny Bank Republiki Turcji (Central Bank od the Republic of Turkey, TCMB).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.