Trend

    1910

    Wyznaczanie trendu to najbardziej podstawowy sposób analizowania wykresów cenowych. Istnieją trzy rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy oraz boczny, określany niekiedy brakiem trendu lub trendem horyzontalnym. Trend wzrostowy występuje w momencie, gdy na wykresie pojawiają się coraz wyżej położone dołki – trend wzrostowy wyznacza się po dołkach. Trend spadkowy ma miejsce wtedy, gdy na wykresie widzimy coraz niższe szczyty – trend spadkowy wyznacza się po szczytach. Trend boczny ma miejsce, gdy cena przez dłuższy czas porusza się w tym samym przedziale.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.