Trend wzrostowy

    1689

    Inaczej hossa. Sytuacja, w której przez dłuższy okres czasu wartość danego instrumentu finansowego lub całego rynku systematycznie wzrasta. Sytuacja taka określana jest również rynkiem byka. W czasie hossy zalecane jest zajmowanie pozycji długich, czyli grę na zwyżkę wartości instrumentu. O sile trendu świadczy kąt nachylenia wzrostów – im większe nachylenie względem poziomu tym silniejszy trend.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.