Trend spadkowy

    1968

    Inaczej bessa. Sytuacja, w której przez dłuższy okres czasu wartość danego instrumentu finansowego lub całego rynku systematycznie spada. Sytuacja taka określana jest również rynkiem niedźwiedzia. W czasie bessy zalecane jest zajmowanie pozycji krótkich, czyli gra na zniżkę wartości instrumentu. O sile trendu świadczy kąt nachylenia spadków – im większe nachylenie względem poziomu tym silniejszy trend.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.