Trend boczny

    2136

    Inaczej trend horyzontalny, określany czasem mianem braku trendu. Sytuacja, w której cena nie może wybić się z określonego przedziału cenowego i przez dłuższy czas w nim oscyluje. W przypadku wystąpienia trendu bocznego zalecane jest korzystanie ze zleceń oczekujących.

    Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.