TMX Group

    1862

    Dokładnie TMX Group Limited. Kanadyjska grupa giełdowa, do której należy Giełda Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange) założona 1 maja 2008 roku.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.