Tick

    1673

    Zmiana ceny danego instrumentu finansowego. Tick nie zawsze oznacza minimalną zmianę ceny – minimalną zmianą ceny może być jeden pips, ale cena może zmienić się od razu o dwa pipsy a nawet więcej (na przykład w przypadku ukazania się nieoczekiwanych danych makroekonomicznych). Każdorazową zmianę ceny instrumentu niezależnie od wielkości tej zmiany nazywamy tickiem.

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.