Taiwan Stock Exchange

    1715

    Giełda Papierów Wartościowych na Tajwanie, TWSE. Stworzona 23 października 1961 roku. Jej siedziba znajduje się w wieżowcu Taipei 101 w Taipei. Najważniejszym indeksem Taiwan Stock Exchange jest Taiwan Weighted (TAIEX) skupiający, z niewielkimi wyłączeniami, wszystkie spółki notowane na parkiecie giełdy.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.