Szpulka

    2070

    Świeca japońska. Charakteryzuje się niewielkim korpusem i długimi cieniami. Szpulka świadczy o niezdecydowaniu rynku, czyli zrównoważeniu popytu i podaży. Szpulka po silnym wzroście na poziomie oporu (najlepiej czarna) jest umiarkowanym sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Szpulka po silnym spadku na poziomie wsparcia (najlepiej biała) jest umiarkowanym sygnałem do zajęcia pozycji długiej.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.