Swap walutowy

    1974

    Umowa pomiędzy dwoma podmiotami, dotycząca wymiany na określony czas określonej kwoty waluty na równowartość w innej walucie. Kurs wymiany powrotnej ustalany jest przy zawieraniu transakcji w oparciu o różnicę oprocentowania danych walut.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.