Strefy czasowe Fibonacciego

    2632

    Inaczej nazywane cyklami Fibonacciego. Wskaźnik analizy technicznej wykorzystujący współczynniki Fibonacciego mający za zadanie wyznaczanie punktów zwrotnych. W odróżnieniu od innych wskaźników Fibo, cykle opierają się nie na cenie, a na czasie. Narzędzie to mierzy czas trwania fali trendu i na jego podstawie wskazuje teoretyczne miejsca zakończenia korekty, która po niej wystąpiła.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.