STP

    1827

    Straight Through Processing. Rodzaj egzekucji zleceń lub rodzaj brokera walutowego, który nie posiada dealing desk’u. Broker pośredni pomiędzy Market Maker’em i ECN. Handel za pośrednictwem brokera STP nie prowadzi do konfliktu interesów – zlecenia klientów przekazywane są do dostawców płynności.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.