Stochastic Oscillator

    1812

    Wskaźnik analizy technicznej mierzący stosunek zmiany ceny zamknięcia względem minimum do różnicy ceny minimalnej i maksymalnej i uśredniający te wartości za pomocą średniej ruchomej. Występuje w trzech odmianach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii: głównej %K oraz jej wygładzonej wersji %D.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.