Standard & Poor’s

    1838

    Agencja Standard & Poor’s (Standard & Poor’s Financial Services LLC, S&P). Agencja ratingowa zapewniająca ratingi kredytowe jak również badania dotyczące instrumentów dłużnych i papierów wartościowych. Jedna z „wielkiej trójcy” agencji ratingowych, obok Fitch Ratings i Moody’s. Założona w 1860 roku. Ratingi publikowane przez Standard & Poor’s mają bardzo duży wpływ na sytuację na rynkach finansowych.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.