Standard Deviation

    1893

    Odchylenie standardowe. Narzędzie analizy technicznej będące statystyczną miarą zmienności kursu. Odchylenie wykorzystywane jest jako pomocniczy wskaźnik analizy wykresów cenowych. Wskaźnik ten opiera się na założeniu, że lokalne maksima kształtują się w towarzystwie dużej zmienności wahać, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika.

    FP Markets
    Analityk Techniczny
    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.