SSE Composite

    1904

    Indeks giełdowy obejmujący wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (Shanghai Stock Exchange Composite). Publikowany od 15 lipca 1991 roku. To jeden z trzech najważniejszych indeksów giełdowych Azji, obok tokijskiego Nikkei 225 oraz hongkońskiego HSI 50.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.