Sprzedaż

    1829

    Zajęcie krótkiej pozycji na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to sprzedaż akcji, bądź krótka sprzedaż akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zniżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku NZD/USD zawierając transakcję sprzedaży liczymy na spadek wartości dolara nowozelandzkiego). Pozycję krótką można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia sell stop i sell limit.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.