Sprzedaż detaliczna

    1669

    Wskaźnik makroekonomiczny sumujący wartość produktów, które zostały zakupione przez konsumentów na własne potrzeby (sprzedaż hurtowa nie jest wliczana). Wskaźnik istotny dla rynków finansowych, ponieważ sprzedaż detaliczna jest jednym z głównych składników Produktu Krajowego Brutto. Sprzedaż detaliczna nie świadczy tylko o wydatkach konsumenckich, ale także o przyszłych zyskach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.