Spadająca gwiazda

    1966

    Świeca japońska. Charakteryzuje się niewielkim korpusem, brakiem cienia dolnego oraz długim cieniem górnym (cień powinien być co najmniej trzy razy dłuższy od korpusu). Świeca czarna (spadkowa) ma silniejszą wymowę niż świeca biała (wzrostowa). W momencie zbudowania się tej świecy w obszarze oporu pojawia się silny sygnał odwrócenia trendu wzrostowego, czyli sygnał do zajęcia krótkich pozycji.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.