SOFIX

    1793

    Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sofii (Bulgarian Stock Exchange). Notowany od 20 października 2000 roku. Indeks ten skupia 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.