SMI 20

    1859

    Swiss Market Index. Główny indeks giełdowy SIX Swiss Exchange, czyli szwajcarskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu skupiający 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.