Smart Money Index

    1842

    SMI, Smart Money Flow Index. Wskaźnik analizy technicznej wskazujący nastroje graczy na danym rynku stworzony przez Don’a Hays’a. Wartość narzędzia obliczana jest na podstawie różnicy wartości Smart Money Index z zamknięcia poprzedniego dnia handlowego i zmiany wartości danego instrumentu z pierwszych 30 minut obecnego dnia handlowego, powiększona o zmianę wartości instrumentu w ostatniej godzinie handlu.

    Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.